Verslag thema bijeenkomst

Met ruim 50 bezoekers was er veel belangstelling voor de thema-avond Wonen.

De avond begon met de inloop, waar verschillende organisaties, die zich bezighouden met wonen voor senioren, verhuizen van senioren en duurzaamheid zich presenteerden.

De avond werd geopend met een presentatie door wethouder Weerwag. Hij vertelde hoe de gemeente kan bijdragen aan goed wonen voor (jonge) senioren en toonde zich geïnteresseerd in de wensen die daarover bij senioren leven. De woon-zorgvisie is vorig jaar opgesteld en wordt de komende tijd verder uitgewerkt met een uitvoeringsprogramma. Hij daagt de aanwezigen uit om mee te denken in de Woonvisie en Omgevingsvisie van de gemeente. Lees het hele verslag.