zingeving

Inspireer elkaar door uw verhaal te delen

- WELKOM BIJ SENIOREN ZOETERMEER

zingeving

De activiteiten van JongSeniorenZM spelen zich af rond de drie pijlers van een goed seniorenleven: 
Vitaliteit & Mobiliteit
Wonen 
Zingeving

Voor elke pijler is een themagroep opgericht die hieraan invulling geeft. 

Elke themagroep bestaat uit jongsenioren die op basis van vrijwilligheid hun bijdrage leveren. 

Zingeving 

In de themagroep zingeving draait het om het aanspreken van de eigen psychologische/spirituele kracht van de oudere mens. Het lijkt er veelal op dat naar senioren wordt gekeken als mensen die in toenemende mate behoeftig zijn. Wij zien dit anders. We doen een appèl op wijsheid, levenservaring en veerkracht van ouderen. We vinden dat hun verhalen het waard zijn om te delen. Daar kunnen anderen iets aan hebben en van leren. 

Hoe doen we het 

  1. (Jong)senioren in Zoetermeer uitnodigen om één of meer voor hen belangrijke levenservaringen te delen met anderen onder het motto dat hij of zij een waardevol verhaal bij zich draagt, waar anderen van kunnen leren, 
  1. Het bieden van een (digitaal) platform om deze ervaringen en verhalen te publiceren en te delen. Dat kan door aan te sluiten bij andere initiatieven of door zelf van een platform in te richten. 
  1. We organiseren themabijeenkomsten voor jongsenioren rond het onderwerp zingeving. Deze bijeenkomsten hebben tot doel om jongsenioren nader te informeren over zowel de kansen die zich aandienen in deze levensfase als de ongemakken waar ze mogelijk mee te maken krijgen en hoe daar mee om te gaan. 

Interesse? 
De themagroep komt 1 keer per 6 weken bijeen 

Contactpersoon: Henriëtte Bots 

Spreekt ons initiatief u aan? Wilt u meer weten hoe wij dit allemaal voor ons zien? Wilt u misschien met ons meedoen? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail bij info@jongseniorenzm.nl 

Wij zien uw ideeën, reacties en verhalen graag tegemoet!