Woningbouw Van Aalstlaan 24

De gemeente gaat woningen ontwikkelen op de locatie aan de Van Aalstlaan 24 aan de rand van de wijk Palenstein. De locatie bevindt zich tussen de Australiëweg en de Van Aalstlaan, met daarop het voormalige Monutagebouw. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgidee. De grond is in eigendom van de gemeente.

De gemeente heeft, met inbreng van bewoners, uitgangspunten opgesteld voor het bouwen van woningen op de locatie van de Van Aalstlaan 24 en het voormalige Monuta-gebouw. Het college van burgemeester en wethouders legt de uitgangspunten voor aan de gemeenteraad. Zodra de gemeenteraad akkoord is, start de selectieprocedure voor een projectontwikkelaar. Dat is naar verwachting voorjaar 2023.

Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het bouwplan:

  • Het bouwplan bestaat uit circa 150 woningen.
  • Het bouwplan bestaat uit huur- en koopwoningen. Het gaat om een mix van sociale- en middeldure huurwoningen en middeldure en vrije sector koopwoningen.
  • Alle woningen zijn bestemd zijn voor (vitale) 55-plussers die zelfstandig kunnen wonen; dat past in de woonzorgvisie.
  • Het bestaande Monuta-gebouw moet geschikt gemaakt worden voor voorzieningen, gericht op ontmoeting en zorg.
    bron Gemeente Zoetermeer