wonen

Verhuizen of blijven wonen?

- WELKOM OP DE WEBSITE VAN JONGSENIOREN ZOETERMEER

                              wonen

De activiteiten van JongSeniorenZM spelen zich af rond de drie pijlers van een goed seniorenleven:

Vitaliteit & Mobiliteit
Wonen
Zingeving

Voor elke pijler is een themagroep opgericht die hieraan invulling geeft.
Elke themagroep bestaat uit jongsenioren die op basis van vrijwilligheid hun bijdrage leveren.

De themagroep Wonen heeft als doel jongsenioren te betrekken bij en mee te laten denken over levensloopbestendig wonen in een veilige en prettige woonomgeving.

Hoe doen we dat?

Thema avond
Contact met vrijwilligersorganisaties over wonen 
Volgen van ontwikkelingen rondom senioren huisvesting
Contact met o.a. gemeente, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars

Interesse?
De themagroep komt 1x per 6 weken bijeen.

Contactpersoon: Yvonne Schouten

Spreekt ons initiatief u aan? Wilt u meer weten hoe wij dit allemaal voor ons zien? Wilt u misschien met ons meedoen? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail bij info@jongseniorenzm.nl

Wij zien uw ideeën, reacties en verhalen graag tegemoet!