WAT zijn Jongsenioren 

Jongsenioren zijn mensen in de derde levensfase. Globaal is dit de fase die start na of rondom je pensioen, zolang je nog levenskrachtig en zelfstandig bent. Wanneer je door ouderdom zorg nodig gaat hebben, wordt dit de vierde levensfase genoemd.

Wij vinden dat een goed seniorenleven om drie pijlers draait:

 • Zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in de vertrouwde omgeving
 • Zin geven aan het dagelijks leven
 • Vitaal en mobiel blijven

WAT willen wij tot stand brengen?

 • Wij organiseren onze activiteiten rondom die drie pijlers
 • Wij gaan uit van de wensen en uitdagingen
 • Wij ontwikkelen ons tot dé plek voor kennis en informatie over de thema’s die gaan over JongSenioren
 • Wij zorgen ervoor dat wij bij onze doelgroep en bij relevante organisaties, instanties en gemeente bekend staan als een belangrijke gesprekspartner voor een ‘goed seniorenleven in de derde levensfase’
 • Wij zorgen ervoor dat wij voor onze doelgroep en voor relevante organisaties, instanties en gemeente goed bereikbaar zijn
 • Wij dragen bij aan verbinding: met en tussen onze vrijwilligers en onze doelgroep, tussen senioren onderling, in de wijken, tussen jong(er) en oud(er). Daartoe brengen wij mensen bij elkaar. Wij zoeken actief naar samenwerking met iedereen die een goed seniorenleven belangrijk vindt
 • Wij hebben een plek aan tafel waar we gehoord en geraadpleegd worden over het realiseren van een goed seniorenleven in de derde levensfase, en zijn gesprekspartner voor organisaties, instanties en de gemeente in een signalerende, voorbereidende en adviserende rol
 • Wij leveren, waar mogelijk, een bijdrage aan de realisatie van plannen van organisaties/instanties en gemeente
 • Wij werken met andere organisaties samen