Verslag van de thema-avond ‘Leuk Bewegen’ op 4 oktober

Op 4 oktober organiseerde JongSeniorenZM een thema-avond over Leuk Bewegen.
Tijdens de inloop konden bezoekers zich oriënteren op het gebied van Bewegen. Er waren informatietafels van GGD Haaglanden, Freerunners Parkour Disciplines, Rondje Gezond in het Entree Zoetermeer, Kwiekroute Oosterheem, Fit&Veilig Zoetermeer.
De avond startte met een inleiding waarin werd ingegaan op recente wereldwijde onderzoeken over hoeveel stappen per dag gezondheidswinst opleveren. Is 10.000 stappen het ultieme doel? Of zijn 4000 stappen ook genoeg?
Bovenal werd benadrukt dat bewegen leuk moet zijn en er ook de gelegenheid is om dit groepsgewijs te doen.
Daarna vertelden Nina Timmermans en Georgette Parlevliet hoe dit gebeurt in resp. het Rondje Gezond in het Entreegebied en de Kwiekroute in Oosterheem.
Vervolgens lieten Freerunners Parkour Disciplines ons met attributen en ‘obstakels’ ervaren hoe uitdagend bewegen is. Op een veilige manier en afgestemd op ieders mogelijkheden werd er met veel enthousiasme mee gedaan.
In het tweede deel van de avond is in groepjes verder gepraat over het onderwerp.

Op de vraag of deze bijeenkomst helpt bij het nadenken over- en voorbereiden op zo prettig mogelijk ouder worden, werd veelal positief geantwoord met een gemiddelde score van 3,9 op een schaal van 5.

Hieronder leest u het volledige verslag en de evaluatie van de avond.