Je bekijkt nu Thema avond ‘Welke lessen gaan schuil in jouw levensverhaal?’ op 21 juni

Thema avond ‘Welke lessen gaan schuil in jouw levensverhaal?’ op 21 juni

Denk je als (jong) senior ook weleens, “goh, dát had ik nog heel graag aan mijn ouders of goede bekende willen vragen!”, maar dat het daar niet meer van gekomen is?

Een “weetje’ dat in bepaalde fases van je leven nog heel goed van pas zou zijn gekomen?

JongSenioren Zoetermeer, werkgroep ‘zingeving’, vindt het belangrijk om levensverhalen voor het voetlicht te brengen.

We denken dat deze vragen zich vooral aandienen bij gebeurtenissen die je leven veranderen. Bijvoorbeeld wanneer kinderen het huis uit gaan, je met pensioen gaat, bij afnemende gezondheid of bij verlies van naasten. Fases waarin je op zoek bent naar een nieuwe balans en tegelijkertijd een bezinning op je leven geeft: “Wat heeft het leven me geleerd en welke levenslessen zou ik met anderen willen delen?”, “Wat kunnen mijn inzichten betekenen voor de generatie na mij?”

Ben je een (jong) senior en spreekt het jou ook aan om hierover met elkaar in gesprek te gaan?

Dan ben je van harte welkom op 21 juni in Wooncentrum Gondelkade, Gondelkade 33, 2725 EC Zoetermeer.

Programma:
19.30 tot 20.00 uur: inloop met informatietafels over zingeving
20.00 tot 22.00 uur: drie sprekers vertellen ter inspiratie hoe fases in hun leven kleur gaven aan hun levensverhaal. Daarna is er gelegenheid om inzichten uit het eigen levensverhaal met elkaar te delen.

Voorafgaand aan de avond zullen diverse organisaties zich presenteren onder andere:
Grootouders voor het klimaat, het Humanistisch Verbond, Unie van vrijwilligers, afdeling Levensboeken,
Humanitas, Hospice. 

Aanmelden is nodig, dit graag via de mail: info@jongseniorenzm.nl