Onderzoek Vereniging Eigen Huis

Algemeen directeur Cindy Kremer geeft haar visie op ‘Langer zelfstandig wonen’ en vertelt hoe Vereniging Eigen Huis lobby gaat voeren voor voldoende passende seniorenwoningen. 55-plussers wíllen wel verhuizen maar er zijn onvoldoende geschikte en betaalbare woningen. Overheid en gemeenten moeten dit tekort nu onderkennen en snel omzetten in doelgericht beleid.

Een korte samenvatting De meeste 55-plussers (88%) hebben nagedacht over hun toekomstige woonsituatie. Hiervan heeft 44% ook daadwerkelijk stappen ondernomen door bijvoorbeeld te verhuizen (38%) of door de woning aan te passen (24%). Een kwart van de ondervraagden denkt niet aan verhuizen.

De overheid stimuleert mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ruim de helft (56%) van de ondervraagden staat achter dit beleid. 1 op de 8 (12%) is negatief is over het beleid. Daarvan geeft 70% onder andere aan dat het kan leiden tot isolement en eenzaamheid.
Klik hier voor de samenvatting