20220215 Viviëne Brevé - Woonzorgvisie Zoetermeer

Aanleiding
Zoetermeer wil een stad zijn voor iedereen. Een stad waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Waar Zoetermeerders prettig wonen in een veilige en toegankelijke woonomgeving. In een buurt die uitnodigt
om mee te doen, anderen te ontmoeten, te helpen of te ondersteunen, en waar zorg op maat dichtbij is.
We willen hierbij zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de woonwensen van al onze inwoners, ook van inwoners
met een zorgvraag. Dit geldt niet alleen voor de huidige inwoners, maar ook voor toekomstige generaties die
ondersteuning nodig hebben. We hebben het in deze woonzorgvisie over (vitale) ouderen met een (toekomstige)
zorg- en ondersteuningsvraag, mensen met een psychosociale kwetsbaarheid, mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking en kwetsbare jongeren. Lees meer op www.zoetermeer.nl/woonvisie

Terug