Publicatie index --> Mobiliteit-Vitaliteit

Terug naar hoofdpagina

Titel Inhoud Afbeelding Aktie
20211126 Blijft de jeu de boulesbaan? (Dobbe gebied)

Wordt er weer een cadeautje ouderen weer afgepakt

 

Uit het Streekblad van 25/11-2021

De professionele jeu de boulesbaan is eigenlijk te danken aan het echtpaar Van Gool. Ton (88) en Bozenka (86) werden door wethouder Robin Paalvast vierenhalf jaar geleden gefeliciteerd met hun 60-jarig huwelijk. “Hij vroeg toen of er iets in het parkje nodig was voor de buurt. Ik opperde dat een jeu de boulesbaan leuk zou zijn. Binnen drie weken was het voor elkaar en hadden we deze prachtige baan,” Niet alleen wij spelen erop, maar ook andere mensen willen het vooral in het weekend nog wel eens gebruiken,” vertelt Frans Roos.

 

De boulomanen vrezen echter, dat hun plekje straks zal verdwijnen. De gemeente heeft grootse plannen voor het Dobbegebied. “Het moet het Centraal Park worden met ruimte voor ontspanning en vermaak op en rond het water,” zegt de gemeente. “Inwoners konden hun ideeën indienen. Dat deden ook de Dobbe Boulers. Tot hun schik ontdekten zij, dat op de huidige tekeningen geen plek meer is voor de jeu de boulesbaan. “Wethouder Robin Paalvast beloofde in een reactie hiernaar te kijken voor de groep ouderen. Maar hij heeft nu vele weken later niets meer van zich laten horen,” zegt mevrouw Van Gool. Landschapsarchitect Buro Sant en Co is bezig met de uitwerking van het schets- ontwerp naar een voorlopig plan. De verwachting is, dat medio 2022 met de aanleg van de deelgebieden Dobbeplas en Parkweide wordt begonnen.

Bekijk
20211025 start Cursus Valpreventie door Fit en Veilig Zoetermeer

Cursus Valpreventie Fit en Veilig Zoetermeer
(Wekelijks van maandag 25 oktober tot en met maandag 29 november, van 9.15 u – 10.15 u.)

 

Bent u onlangs gevallen? Bent u misschien bang om te vallen? Of wilt u zich voorbereiden op de leeftijd waarop een val vaak leidt tot ziekenhuisopname? Doe dan mee aan de cursus Valpreventie van Fit en Veilig Zoetermeer. De cursus heeft als doel om (jong)senioren op een ontspannen manier te leren hoe zij kunnen voorkomen dat zij vallen en – als het niet anders kan – hoe zij een val veilig kunnen maken. U leert steviger te staan, zekerder te bewegen en de klap van een eventuele val op te vangen, zodat u meer kunt genieten van wandelen, fietsen of ander actief tijdverdrijf. Daarnaast krijgt u een betere conditie en vergroot u uw sociale netwerk (er zijn diverse vriendschappen ontstaan tijdens de cursussen).

Binnenkort start er een nieuwe cursus valpreventie. De cursus is wekelijks van maandag 25 oktober tot en met maandag 29 november van 9.15u – 10.15u in Sporthal de Limiet (Buytenparklaan 6, Zoetermeer). De locatie is goed te bereiken met fiets, bus en auto. Er zal ongeveer twee maanden na afloop van de cursus een terugkomles zijn (les 7) waarin het geleerde wordt herhaald. De kosten voor de gehele cursus bedragen 100,- per persoon. Dit is inclusief de terugkomles.

De cursus is zeer geschikt voor jongsenioren. Als wij ouder worden gaat het evenwichtsorgaan minder goed functioneren en heeft een val bovendien grotere consequenties. Door nu al te oefenen met valpreventie kunt u daar op latere leeftijd profijt van hebben. 

De cursus wordt gegeven door Niels van Willigen en Ray Kruithof Kremer; beiden hebben jarenlange ervaring met valpreventie. Heb je nog vragen? Kijk op www.fitenveiligzoetermeer.nl voor meer informatie of neem contact op via info@fitenveiligzoetermeer.nl  

20211018 fotowebsite Fit en veilig Zoetermeer jpg in 16x9.jpg Bekijk
20211018 Kennisgeving Fit en Veilig Zoetermeer - Cursus Valpreventie

Via een van de contacten van de Themagroep Mobiliteit en Vitaliteit werden wij erop attent gemaakt dat op 25 oktober as. weer een nieuwe cursus valpreventie begint. Het leek ons goed u hierop te attenderen.

Laat u het ons weten wanneer u hieraan gaat meedoen? Schrijf ons op info@jongseniorenzm.nl . We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Hieronder volgt de tekst van de flyer.
 

Cursus Valpreventie Fit en Veilig Zoetermeer

Bent u onlangs gevallen? Bent u misschien bang om te vallen? Of wilt u zich voorbereiden op de leeftijd waarop een val vaak leidt tot ziekenhuisopname? Doe dan mee aan de cursus Valpreventie van Fit en Veilig Zoetermeer. De cursus heeft als doel om (jong)senioren op een ontspannen manier te leren hoe zij kunnen voorkomen dat zij vallen en – als het niet anders kan – hoe zij een val veilig kunnen maken. U leert steviger te staan, zekerder te bewegen en de klap van een eventuele val op te vangen, zodat u meer kunt genieten van wandelen, fietsen of ander actief tijdverdrijf. Daarnaast krijgt u een betere conditie en vergroot u uw sociale netwerk (er zijn diverse vriendschappen ontstaan tijdens de cursussen).

Binnenkort start er een nieuwe cursus valpreventie. De cursus is wekelijks van maandag 25 oktober tot en met maandag 29 november van 9.15u – 10.15u in Sporthal de Limiet (Buytenparklaan 6, Zoetermeer). De locatie is goed te bereiken met fiets, bus en auto. Er zal ongeveer twee maanden na afloop van de cursus een terugkomles zijn (les 7) waarin het geleerde wordt herhaald. De kosten voor de gehele cursus bedragen 100,- per persoon. Dit is inclusief de terugkomles.

De cursus is zeer geschikt voor jongsenioren. Als wij ouder worden gaat het evenwichtsorgaan minder goed functioneren en heeft een val bovendien grotere consequenties. Door nu al te oefenen met valpreventie kunt u daar op latere leeftijd profijt van hebben. 

De cursus wordt gegeven door Niels van Willigen en Ray Kruithof Kremer; beiden hebben jarenlange ervaring met valpreventie. Heb je nog vragen? Kijk op www.fitenveiligzoetermeer.nl voor meer informatie of neem contact op via info@fitenveiligzoetermeer.nl  

20211018 fotowebsite Fit en veilig Zoetermeer jpg in 16x9.jpg Bekijk
20210525 Gespreksverslag - Bijeenkomst Werkgroep Mobiliteit-Vitaliteit op 25 mei 2021

Jongsenioren Zoetermeer
Themagroep Mobiliteit & Vitaliteit

Betreft    : Aantekeningen bespreking Themagroep op 25 mei 2021
Aanw.     : Willem van Blanken, Piet Bots, Edu Fisscher, Ben Spoelstra.
                 Gast: Niels van Willigen (cursus valpreventie)
Datum    : 20 juni 2021
Van         : Edu Fisscher
_________________________________________________________________________________
Gesprekspunten:
-    Hernieuwde kennismaking, corona
-    Website JSZ en handleiding voor gebruikers
-    Foto van de groep
-    Ideeën voor vervolgactiviteiten en initiatieven; introductie Niels van Willigen (buurman van Ben)
-    Werving nieuwe leden
-    Vakantieplannen
-    Volgende bijeenkomst

Ideeën en initiatieven:
-    Er bestaan al veel initiatieven voor senioren; doublures voorkomen. We moeten wel het overzicht houden. Zo bestaat er bijvoorbeeld al een community tegen eenzaamheid. Van belang dat we met deze organisaties samenwerken.
Actie: hiertoe bijvoorbeeld bij de lancering in het Streekblad (wordt goed gelezen) oproepen dat andere relevante organisaties zich bij ons kunnen melden. 
-    In eerste instantie ons richten op de wijk De Leyens, pas verbreden wanneer we meer op stoom zijn.
-    Sociale cohesie is voor onze doelgroep van groot belang, je moet andere mensen blijven zien en ontmoeten. 
Actie allen: bij activiteiten en initiatieven vanaf het eerste begin vooral het samen doen centraal stellen. Stimuleren dat buren contact met elkaar onderhouden.
-    Ben zegt wandelingen en fietstochten in en rond Zoetermeer te kunnen/willen organiseren. Graag!
-    Ben kan ons ook in contact brengen iemand uit de organisatie van Buurttuin De Zoete Aarde in De Leyens. Hier is van alles te doen voor vrijwilligers. Zie www.zoeteaarde.nl .
Actie: Ben brengt Edu in contact, Willem en Edu gaan met hem/haar in gesprek
-    Piet heeft contacten bij de Roadrunners. 
Actie: Piet probeert een oriënterend gesprek te arrangeren. Gesprek door Piet en Edu

Introductie Niels van Willigen:
-    Van oorsprong beoefenaar en leraar in enkele verdedigingssporten, trainingen vinden plaats bij het Budocentrum Zoetermeer, Stadhoudersring 5.
Zie ook www.budoryukatsu.nl en www.budocentrumzoetermeer.nl .
-    Is met eigen sportschool begonnen, en geeft tegenwoordig ook cursussen Valpreventie. Gedurende 7 weken wordt in 7 lessen van anderhalf uur, in een ontspannen sfeer met een rustige opbouw, geleerd dat vallen geen pijn hoeft te doen en dat je kunt leren hoe je op een goede manier kunt landen. Kosten € 100,-. 
Eerst wordt een aantal basistechnieken geoefend (evenwichts- en spierversterkende oefeningen, voorkomen dat je valt), daarna (wanneer je toch valt) wordt geoefend met technieken om je val te breken en tot slot ook met technieken hoe je weer kunt opstaan.
Dit lijkt heel interessant en relevant voor juist (jong)senioren, om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen.
-    Piet benadrukt dat dit ook juist goed is om in/met de eigen buurt te organiseren.
-    Niels wil hier na de zomer 2021 mee beginnen, wanneer de coronasituatie het hopelijk weer toelaat.
-    Maximaal 12 deelnemers
-    Niels wijst nog op subsidiemogelijkheden bij de gemeente voor vitaliteit voor senioren
NB Actiepunt n.n.t.b.
-    Zie ook www.fitenveiligzoetermeer.nl .
-    Folder: (verkrijgbaar bij de keden van de themagroep) 
-    De beste reclame is altijd mond-tot-mondreclame
-    Telefoonnummer Niels: 0618-745 683
-    Actie: Edu schrijft een stukje voor de website, laat dit vooraf door Niels lezen.

Website en Handleiding voor gebruikers, eerste ervaringen
-    Piet:
-    Bij Publicaties: wanneer onderaan een artikel op de knop ‘Terug’ wordt gedrukt, wordt niet teruggegaan naar Overzicht Publicaties, maar naar de Homepagina.
(EFI 20/6 2020: inmiddels opgelost)
-    Gegeven informatie is nog vrij algemeen, meer activiteiten aan hangen
-    Website hackersproof? Website UVV is een keer gehackt!
-    Website moet vooral gaan over dingen kunnen doen
-    Handleiding niet echt gebruikt
-    Vraag aan ieder om zich ook daadwerkelijk te registreren.

Werving nieuwe leden
-    Actie allen: leeftijdgenoten attenderen op ons initiatief en op onze website

Vakantieplannen
-    Ben: van 15 t/m 20 juni
-    Piet/Henriëtte: weekje weg vanaf 25 of 26 juni

Volgende bijeenkomst
-    Dinsdag 22 juni 2021, 13.00 uur bij Piet thuis (Schoenerkade 59)
 

20210525 groepsfoto themagroep Mobiliteit en Vitaliteit 2 bew en 16x9.jpg Bekijk
20210525 Bijeenkomst themagroep Mobiliteit-Vitaliteit - Kennismaken en bijpraten

Mogelijke onderwerpen:

 • met elkaar kennismaken
 • reacties bespreken op de website JSZ
 • eerste oriëntatie mogelijke initiatieven of activiteiten
Mobiliteit _ JongSeniorenZM_ZonderPlusteken.png Bekijk
20210305 Serious Game voor hulp bij bewust ouder worden

Als jong senior schuif je vaak onderwerpen vooruit zoals nadenken en praten over ouder worden, zeker als het gaat over de eventuele behoefte aan langdurige zorg die kan ontstaat, een lastige onderneming. Maar met onderstaand artikel is het best interressant om je gedachten over het ouder worden en eventuele problemen die dan kunnen ontstaan de revue te laten passeren.

Menzis heeft samen met haar Zorgkantoor, die ouderen helpen bij het regelen van langdurige zorg, onderzoek gedaan naar nieuwe, en betere, manieren om ouderen bij te staan. Een zogenoemde Serious Game is een van de oplossingen. Daarmee kunnen ouderen verschillende scenario’s, en de gevolgen daarvan, op speelse wijze uitproberen.

Meer lezen op: https://www.icthealth.nl/nieuws/serious-game-voor-hulp-bij-bewust-ouder-worden/

 

Ouderen-Social-Media-570x360.jpg Bekijk
20210217, Stadsnieuws Gemeente Zoetermeer - wandeltip van de week

Architectuurwandeling Dorp.

Even een frisse neus halen? De woonwijk Dorp is nog altijd een van de oudste wijken van Zoetermeer. Zoetermeer is de Plek heeft samen met ArchitectuurPunt Zoetermeer een architectuurwandeling samengesteld door deze historische Zoetermeerse wijk.

De route gaat langs oude kerken zoals de Pelgrimskerk, bijzondere bouwwerken zoals de Vergaderzaal aan de Irenelaan en het rustgevende Wilhelminapark. De route door het Dorp is 5 kilometer en begint bij RandstadRail halte Dorp.

Lees meer

architectuurwandeling Dorp.jpg Bekijk
20210210 Stadsnieuws Gemeente Zoetermeer - wandeltip van de week

Architectuurwandeling De Leyens.

Even een frisse neus halen? Het oudste wandelpad van Zoetermeer, de Broekweg, is nog altijd een wandel- en fietspad dat direct verbinding maakt tussen het Stadscentrum en recreatiegebied Noord Aa. De historische weg wordt ook wel de 'groene ader' voor langzaam verkeer genoemd.

Tijdens deze wandeling komt u verschillende bezienswaardigheden tegen. De route gaat langs opvallende bouwwerken zoals het Botenhuis, het Vijzelgemaal en het postmodern vormgegeven Woonhart. De route is 4,5 of 9 km en begint bij RandstadRail halte De Leyens.

Lees meer

De Leyens.jpg Bekijk
20210127 Stadsnieuws Gemeente Zoetermeer - wandeltip van de week

Architectuurwandeling Dorpsstraat.

Voeg wat boter, kaas en eieren én een loslopend varken toe, zet er een glazen kaasstolp overheen en je waant je in een compleet dorp zo’n 100 jaar terug in de tijd! Zoetermeer vormde de heft van een zogenaamd tweelingdorp en bestond uit de twee versmolten dorpskernen Zegwaart (arm) en Zoetermeer (rijk). In 1935 zijn ze bestuurlijk samengevoegd tot Zoetermeer.

Tijdens deze wandeling wordt de Zoetermeerse Dorpsstraat beleefd als het historische deel van bebouwd Zoetermeer. De route gaat langs gemeentelijke en rijksmonumenten en volgt de buurtvaart met twee Dobbe’s en verschillende bruggen hieroverheen. De route is 3,9 km en begint bij RandstadRail halte Stadhuis.

Onderweg een mooie foto gemaakt? Deel ‘m met #Zoetermeerisdeplek.

Lees meer

20210201 logo Initiatiefgroep.jpg Bekijk
20201223 Stadsnieuws Gemeente Zoetermeer - Wandel door de Green Five

We zitten de komende tijd veel thuis. Naar buiten gaan en wandelen kan gelukkig wel. Boswachter Rob en grafisch vormgever Hans Steinfort maakten een boekje over de populairste stadsparken, plantsoenen, natuurgebieden en tuinen in Zoetermeer. Bij deze 5e druk is nu ook een hoofdstuk over bloemrijke bermen opgenomen.

 

Neem eens een kijkje en laat je inspireren door het boekje de 'Green Five'.

Veel wandelplezier!

 

Ga naar de Green Five

 

 

JSZ

 

 

20210201 logo ontw website.jpg Bekijk
20200820 Gespreksverslag - Impressie uit de startbijeenkomst Werkgroep Mobiliteit-Vitaliteit

Brainstorm: Wat vindt ieder belangrijk om in/met de werkgroep aan te pakken (max. 3 onderwerpen)

Verreweg het belangrijkste onderwerp was het thema: ‘bekendheid/toegankelijkheid’. In Zoetermeer bestaan kennelijk al erg veel mogelijkheden voor jongsenioren en kwetsbare ouderen, maar toch zijn deze voor velen niet te vinden. De werkgroep vindt het erg belangrijk dat informatie hierover daadwerkelijk terechtkomt bij die inwoners van Zoetermeer voor wie dit relevant is.

Zo werden al genoemd: www.zoetermeerwijzer.nl en www.zoetermeervoorelkaar.nl , maar er is nog veel meer.

De met dit onderwerp samenhangende opmerkingen op de Post-It-blaadjes waren:

 • Inventarisatie m.b.t. Mobiliteit en Vitaliteit ‘Wat is er al beschikbaar?’
 • Meer bekendheid/toegankelijkheid creëren (inventariseren + uitdragen) van alles m.b.t. ouder worden/ouder zijn in Zoetermeer
 • Zowel m.b.t. de regelingen – praktisch maar ook ‘ouder worden’ à ‘ouder zijn’
 • Hoe kun je maatwerk creëren m.b.t. mobiliteit en vitaliteit? Soort vraagbaak/waaier met informatie voor als … je ineens een probleem hebt
 • Communicatie/infoverstrekking
 • Informatie ontsluiten
 • Hoe de benodigde info te vinden
 • Waar kunnen wijkbewoners/1e lijn terecht met vragen
   

Andere opmerkingen waren (verder niet besproken)

 • Voor onszelf of voor andere senioren?
 • Toegankelijkheid < de wijk?
 • Eén loket voor vragen
 • Persoonlijke mobiliteit door aangepast bewegen
 • Laagdrempelige initiatieven, bijv. wandelgroepen, beweeggroepen
 • Hoe maken we 55+ bewust van ‘nadenken’ over ouder worden à ouder zijn
 • Bewustwording stimuleren
 • Technologie-aspecten m.b.t. Mobiliteit/Vitaliteit? Bijv. een ‘wijk-Über’?
 • Gezonde voeding
20200820 flipover werkgroep Mobiliteit 20 aug 2020 bew efi.jpg Bekijk
20210125 'Vitaal ouder worden', een (nieuw) magazine GGD Haaglanden

Kinderen en jongeren willen vaak graag ouder zijn dan hun daadwerkelijke leeftijd. Vanaf middelbare leeftijd voelen mensen zich jonger dan ze zijn en denken we zeker niet in labels als ‘oud’ of ‘bejaard’. Mensen willen wel oud worden, maar niet oud zijn. Hoe doen we dat, want in de laatste 150 jaar is onze gemiddelde levensverwachting wel meer dan verdubbeld.

De GGD Haaglanden wil met het nieuwe magazine Vitaal Ouder Worden ouderen helpen om fit te blijven en van het leven te blijven genieten. Het is de bedoeling om 2 keer per jaar een magazine uit te brengen, een zomer- en wintereditie.

cover magazine Vitaal Ouder Worden nr 1.gif Bekijk