Publicatie index --> Bijeenkomst 7 september

Terug naar hoofdpagina

Titel Inhoud Afbeelding Aktie
20220320 Edu Fisscher namens Viviëne Brevé – Nieuwsbrief JSZ nummer 2

NIEUWSBRIEF
JongSenioren Zoetermeer

JAARGANG 1, NUMMER 2

Beste Jongsenioren, beste lezer,                    

Onze eerste Nieuwsbrief Jongsenioren Zoetermeer is goed ontvangen.

Met deze 2e Nieuwsbrief willen wij u graag deelgenoot maken van het laatste nieuws over onze thema’s.
 

Thema Gezonde Leefstijl

De themagroep “Gezonde Leefstijl”  is van start gegaan. We zijn nog op zoek naar enthousiaste deelnemers. Doel van de themagroep is om 55-plussers zich bewust te laten worden, wat een gezonde leefstijl kan betekenen voor een goed seniorenleven. We willen laten zien, dat een gezonde leefstijl niet lastig of vervelend hoeft te zijn. Het betekent niet nooit meer een gebakje of een glaasje alcohol, want je moet het leven ook kunnen vieren!

We gaan op zoek naar leuke manieren om te bewegen op je eigen niveau; er zijn in Zoetermeer al zoveel initiatieven, die we op een rijtje zetten. Verder wordt gekeken of we daar nog activiteiten aan toe kunnen voegen. We gaan op zoek naar tips, hoe je gezond en tegelijkertijd heel lekker kunt eten. Doet u mee? Geef u op via henriettebots@casema.nl .
 

Themagroep Wonen,

Houdt zich niet alleen bezig met het materieel levensloop bestendig wonen maar kijkt vooruit naar 2030 en verder. Tegen die tijd wil de gemeente Zoetermeer “af van het gas”. Iedereen, die nu tot de jonge senioren behoort, heeft hier mee te maken. Op uitnodiging van De stichting Duursamen Zoetermeer hebben wij afgesproken dat we wederzijdse informatie zullen delen en publiceren. De stichting heeft ten doel het creëren en vergroten van het bewustzijn over duurzaamheid, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als basis. Om dit doel te kunnen realiseren werkt de stichting samen met derden (zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele personen) zowel lokaal, nationaal als internationaal. Zij zijn partners van de stichting. De eerst volgende activiteit van Duursamen Zoetermeer is op 19 maart a.s. Van 8.00 uur tot 17.00 uur, Kurkhout 100 Duurzaamheidsmarkt in Forum . Op de site van Duursamen Zoetermeer: https://duursamenzoetermeer.nl staan nog aantal andere activiteiten. B.v. de optocht op 9 april aanstaande “Samen op weg naar een duurzamer Zoetermeer”.
 

Schatbewaarders

Wij werden attent gemaakt op deze interessante site op facebook en is zeer de moeite waard om te lezen. Het gaat vooral over senioren die zelfstandig willen blijven wonen in een hofje, met de gezelligheid en generatiegenoten om hun heen. Het is beslist geen woongroep maar meer een vrijblijvende gemeenschap waarbij buren afspreken elkaar te helpen. Neem een kijkje op https://www.facebook.com/1593841130831738/posts/3104362426446260/?d=n.
 

Nuttige informatie op de website van gemeente Zoetermeer

Doordat wij samenwerken met o.a. de gemeente Zoetermeer, werden wij geattendeerd op de volgende links op hun website http://zoetermeervoorelkaar.nl. Op deze site is informatie te vinden om hulp te vragen of aan te bieden op vrijwillige basis.
Kijk voor zorg en activiteiten in uw wijk op
https://www.inzet-indewijk.nl.
Ook op https://www.zoetermeerwijzer.nl/ is heel veel nuttig informatie te vinden.

 

Inloggen                                                                          

Om ons te kunnen mailen of als u artikelen op onze website wil lezen, vragen wij u om zich eerst bij ons te registreren. In deze tijd van digitale kwetsbaarheden willen wij er zeker van zijn dat wij met een bestaande persoon hebben te maken. U hoeft alleen uw naam en e-mailadres in te vullen, verder vragen wij geen persoonlijke gegevens. U kunt dan voortaan bij ons inloggen met uw eigen wachtwoord. U kunt dan met ons of met andere gebruikers artikelen beoordelen en hierover van gedachten wisselen.
 

Nieuwsbrief vaker ontvangen

Onze Nieuwsbrief komt 1x per 6 weken uit, u ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u in ons bestand staat. Heeft u zelf een interessant artikel of onderwerp wat u graag met ons wil delen dan kan dat per e-mail op info@jongseniorenzm.nl . Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen.
 

Tot slot
Vinden wij het heel leuk om reacties te ontvangen op deze Nieuwsbrief via info@jongseniorenzm.nl .

 

 

Colofon

Redactie: Viviëne Brevé
Eindredactie: Edu Fisscher

Maart 2022                                             

info@jongseniorenzm.nl                                                                       

www.jongseniorenzm.nl

 

 

WIST U DAT?

 • Jongsenioren Zoetermeer campagnevriendvriend is geworden van de campagne “we zijn zelf het medicijn”.
   
 • De themagroep Zingeving op 16 maart weer bij elkaar komt. Wil je meer over deze themagroep weten, stuur dan een mail naar: henriettebots@casema.nl .
   
 • Zoetermeer 60 jaar New Town in 2022 viert. In 2022 is het 60 jaar geleden dat men besloot bij het dorp Zoetermeer een hele nieuwe stad te bouwen.. Dit speciale jubileumjaar moet natuurlijk gevierd  Meer informatie vindt u op https://www.architectuurpuntzoetermeer.nl  op deze site staan ook interessante artikelen  over diverse woonstijlen in Zoetermeer.
   
 • Wij 1x per maand vergaderen met de themabegeleiders van de themagroepen: Mobiliteit en Vitaliteit, Zingeving, Wonen en Gezonde leefstijl.
   
 • Wij 1x per jaar informatiebijeenkomsten willen organiseren om met u in gesprek te gaan over bovengenoemde thema’s en hiervoor ook sprekers uit het werkveld willen uitnodigen.
   
 • Wij op zoek zijn naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen met het bijhouden van onze e-mailbox en het redigeren van redactionele stukken.
   
 • Wij door middel van onze themagroepen mensen met elkaar willen verbinden.
   
 • U vragen en of ideeën kwijt kunt op info@jongseniorenzm.nl
   
 • U deze Nieuwsbrief door mag sturen naar andere belangstellenden.
   
 • Wij binnenkort een eigen Facebookpagina hebben te vinden onder het logo JSZ.
20220502 kopregel Nieuwsbrief JSZ als jpg 16x9.jpg Bekijk
20220208 Edu Fisscher namens Viviëne Brevé - Nieuwsbrief JSZ nummer 1

NIEUWSBRIEF
JongSenioren Zoetermeer

JAARGANG 1, NUMMER 1

 

Beste Jongsenioren, beste lezer,
Hierbij ontvangt u onze eerste Nieuwsbrief van jongsenioren Zoetermeer waarmee wij u op de hoogte willen houden van onze ontwikkelingen, plannen en ideeën.

 

Wie zijn wij?
Wij zijn een groep actieve jongsenioren uit Zoetermeer die zich inzet voor een goed leven voor jongsenioren en kwetsbare ouderen in Zoetermeer. Een goed seniorenleven betekent: Dat u uw leven zinvol vindt. Dat u ertoe doet en gezien wordt. Dat u van waarde voor anderen kunt blijven. Thuis, in uw buurt, wijk of stad.  Zingeving noemen we dat. Dat u vitaal en mobiel blijft. Dus fit en in staat om zelf ergens naar toe te gaan. Samen met de mensen om u heen. Familie bijvoorbeeld, mantelzorgers, vrienden, buurtbewoners. Dat u ook in de toekomst prettig kunt wonen. Bijvoorbeeld door uw eigen woning aan te laten passen met speciale voorzieningen of zorgtechnologie. Of te verhuizen naar een andere geschikte woning in Zoetermeer. Levensbestendig wonen noemen we dat. Dat we vooral kijken naar wat nog wél mogelijk is. Wat u wél kunt doen. Dat noemen we positieve gezondheid. Dat is wat anders dan alleen kijken naar wat niet meer kan. Wij geven jongsenioren in Zoetermeer een stem. Dat doen we door problemen, wensen en ideeën van jongsenioren samen uit te werken, advies te geven aan organisaties die jongsenioren en ouderen ondersteunen en in gesprek te gaan met ambtenaren en politici over onze wensen en plannen. Wij komen regelmatig bij elkaar om deze onderwerpen te bespreken en maken plannen. Doen onderzoek. Bedenken concrete activiteiten. En brengen dit onder de aandacht van organisaties die iets met onze wensen kunnen doen. Zo zorgen we dat de stem van jongsenioren in Zoetermeer gehoord wordt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en leven in onze eigen omgeving.

 

Informatiemiddag
Nadat wij op 8 september 2021 een informatiemiddag hebben gehouden en wij ons hebben kunnen voorstellen zijn er op ons e-mailadres info@jongseniorenzm.nl positieve reacties binnengekomen. Er werden o.a. vragen gesteld hoe men deel kan nemen aan een van de themagroepen tot aan interessante informatie vanuit diverse ouderenorganisaties. Spreekt ons initiatief u aan? Wilt u meer weten of misschien met ons meedoen? Neem dan contact met ons op. Dat kan per email. Wij horen graag uw ideeën en verhalen.

Edu Fisscher; e.fisscher@outlook.comvitaal en mobiel
Theo Nuijten; t.p.nuijten@kpnplanet.nllevensloopbestendig wonen/woning aanpassen
Henriëtte Bots; henriettebots@casema.nlzingeving en Gezonde Leefstijl
Viviëne Brevé; v.breve49@gmail.com ; levensbestendig wonen/verhuizen

 

Website
Nadat wij de laatste maanden kritisch hebben gekeken naar onze website en tot de conclusie zijn gekomen dat er een aantal onderwerpen niet goed werden weergegeven en de e-mail beantwoording geen schoonheidsprijs verdiende, hebben wij deze problemen opgelost. Neem gerust een kijkje op www.jongseniorenzm.nl . Als u inlogt met uw eigen wachtwoord is het ook mogelijk artikelen te lezen die zijn opgeslagen in het archief. Artikelen zijn opgeslagen per thema.

 

Nuttige informatie op de website van gemeente Zoetermeer
Doordat wij samenwerken met o.a. gemeente Zoetermeer, werden wij geattendeerd op de volgende links op hun website http://zoetermeervoorelkaar.nl . Op deze site is informatie te vinden om hulp te vragen of aan te bieden op vrijwillige basis. Voor zorg en activiteiten in uw wijk kijk op  https://www.inzet-indewijk.nl. Ook op https://www.zoetermeerwijzer.nl/  is heel veel nuttige informatie te vinden.

 

Inloggen
Om ons te kunnen mailen of als u artikelen op onze website wil lezen, vragen wij u om zich eerst bij ons te registreren. In deze tijd van digitale kwetsbaarheden willen wij er zeker van zijn dat wij met een bestaande persoon hebben te maken. U hoeft alleen uw naam en e-mailadres in te vullen, verder vragen wij geen persoonlijke gegevens. U kunt dan voortaan bij ons inloggen met uw eigen wachtwoord. U kunt dan met ons of met andere gebruikers artikelen beoordelen en hierover van gedachten wisselen.

 

Nieuwsbrief vaker ontvangen
Onze Nieuwsbrief komt 1x per 6 weken uit, u ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u in ons bestand staat. Heeft uzelf een interessant artikel of onderwerp wat u graag met ons wil delen dan kan dat per e-mail op info@jongseniorenzm.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen.

 

Tot slot
Vinden wij het heel leuk om reacties te ontvangen op deze eerste Nieuwsbrief via info@jongseniorenzm.nl.

 

Colofon

Redactie: Viviëne Brevé
Februari 2022                                             

info@jongseniorenzm.nl                                                                       

www.jongseniorenzm.nl

 

 

WIST U DAT?

 • Wij 1x per maand vergaderen met de themabegeleiders van de themagroepen: Mobiliteit en Vitaliteit, Zingeving, Wonen en Gezonde Leefstijl.
 • Wij 1x per jaar informatiebijeenkomsten willen organiseren om met u in gesprek te gaan over bovengenoemde thema’s en hiervoor ook sprekers uit het werkveld willen uitnodigen.
 • Wij op zoek zijn naar vrijwilligers/belangstellenden voor het thema Gezonde Leefstijl.
 • Wij contact hebben met wethouder Ingeborg ter Laak.
 • Wij op zoek zijn naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen met het bijhouden van onze e-mailbox en het redigeren van redactionele stukken.
 • U de WoonZorg-visie van de gemeente op onze website kunt lezen.
 • Wij door middel van onze themagroepen mensen met elkaar willen verbinden.
 • U vragen en of ideeën kwijt kunt op info@jongseniorenzm.nl
 • U deze Nieuwsbrief door mag sturen naar andere belangstellenden

 

20220502 kopregel Nieuwsbrief JSZ als jpg 16x9.jpg Bekijk
20220429 Edu Fisscher namens Viviëne Brevé - Nieuwsbrief JSZ nummer 3

NIEUWSBRIEF
JongSenioren Zoetermeer

JAARGANG 1, NUMMER 3

 

Beste Jongsenioren, beste lezer,                    

Voor u ligt alweer onze 3e Nieuwsbrief Jongsenioren Zoetermeer. Wij wensen u veel leesplezier.

Jongsenioren Zoetermeer verkent nieuwe wegen … Kom naar onze lenteborrel op 16 mei

Sinds wij ons op 8 september vorig jaar publiekelijk bekend maakten met de lancering van onze website is er veel gebeurd. Niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld (weet u nog, omikron?), maar des te meer achter de schermen.

Wij zijn de afgelopen maanden met verschillende instanties en initiatieven in contact getreden, hebben bijeenkomsten bijgewoond, kennis gemaakt, samenwerkingsmogelijkheden onderzocht, met de gemeente gesproken en niet in de laatste plaats, ook via ons emailadres info@jongseniorenzm.nl feedback gekregen, onder andere op onze website. We hebben gezien hoeveel initiatieven er in Zoetermeer worden ondernomen die ook voor jongsenioren relevant zijn.

Omdat Jongsenioren Zoetermeer (hierna ‘JSZ’) temidden van al deze initiatieven streeft naar een eigen, herkenbaar gezicht, hebben wij met elkaar opnieuw gediscussieerd over vragen zoals: “Wat willen we als JSZ bereiken?”, “Waarom hebben wij JSZ opgericht?”, “Wat willen wij aan de Zoetermeerse samenleving bijdragen?”, “Wat gaan wij dan doen om ons ideaal te verwezenlijken, wat zijn onze plannen?”, “Hoe gaan wij al onze ideeën realiseren?”.

 

Wat is hier uitgekomen?
Dat we Jongsenioren Zoetermeer gaan omvormen tot een organisatie van vrijwilligers die zich, voor en achter de schermen en op basis van hun eigen kennis en ervaring, willen inzetten voor het gezamenlijke hoofddoel:
het nastreven van een goed leven voor onszelf en voor andere senioren in Zoetermeer, en dat wij jongsenioren in Zoetermeer bewust willen maken van een mogelijk kwetsbare toekomst en de hierin te maken keuzes.

 

Wij vertellen u hier binnenkort graag meer over, en wel op maandag 16 mei a.s. tijdens onze Lenteborrel. Het voornaamste doel van deze bijeenkomst is: een gezellige avond voor personen van 65 jaar en ouder, luisteren naar twee onderhoudende gastsprekers en daarna een vooral informeel samenzijn met een hapje en een drankje: elkaar ontmoeten, nader kennis maken, vragen beantwoorden en ideeën uitwisselen.

U bent op 16 mei van harte welkom in het seniorencomplex Gondelkade aan de Gondelkade 33, het programma begint om 20.00 uur. Meld u alleen nog wel even aan op info@jongseniorenzm.nl.

En mocht u die dag onverhoopt verhinderd zijn, maar wel met een brandende vraag zitten, ons op een geweldig idee willen brengen of u aanmelden als vrijwilliger: stuur ons uw mail, wij gaan graag met u in gesprek!

 

Nieuws van de themagroep Gezonde Leefstijl

De leden van de themagroep Gezonde leefstijl zijn gestart met het inventariseren van alles wat er al in Zoetermeer gebeurt op het gebied van gezonde leefstijl. Zo hebben we kennisgemaakt met Corporalis, gezondheidscentrum voor 55-plussers, dat ons af en toe zal voorzien van goede tips voor een gezonde leefstijl.
Verder zijn we campagnevriend geworden van: “We zijn zelf het medicijn”. Wist u dat u de kans op dementie met 30 % kan verkleinen door gezond te eten, regelmatig te bewegen en nieuwsgierig te blijven naar nieuwe uitdagingen? Kijk voor tips op de website
www.wezijnzelfhetmedicijn.nl.

De themagroep Gezonde leefstijl zoekt enthousiaste leden, die activiteiten willen bedenken en organiseren om op een leuke manier te werken aan een gezonde leefstijl.

 

Nieuws van de themagroep Zingeving

De leden van de themagroep Zingeving tekenen verhalen op van (jong)senioren, die iets willen vertellen waar anderen van kunnen leren. Deze verhalen worden gepubliceerd op de website. Thema is op dit moment: “Hoe heeft u zich voorbereid op uw pensioen en zou u dat met de wetenschap van nu anders doen?”.
Verder hebben we contact met de Groep Buiten de Lijntjes: een Zoetermeers initiatief gericht op maatschappelijke verbinding en zingevingsvraagstukken geïnspireerd door het Handvest voor Compassie. Buiten de Lijntjes organiseert op 18 juni van 13.00 tot 17.00 een middag over Compassie. Nadere informatie volgt op onze website.

 

Blijven wonen in de woning waar je nu woont.

Welke aspecten spelen mee zodat je aangenaam en veilig kunt blijven wonen?

Niet alleen de voorzieningen zoals je bad eruit en douche erin of de drempels bij de deuren weghalen in je woning, maar ook of het financieel nog haalbaar is om te blijven wonen. Zeker nu met de huidige energieschaarste en de energieprijzen is het wellicht noodzakelijk dat je woning energiezuiniger wordt. Je kunt natuurlijk zonnepanelen of een warmtepomp aanschaffen. Maar ook dan kunnen er nog altijd energielekken in je woning aanwezig zijn.

 

Mocht je in een huurhuis wonen, dan heb je geen invloed op de grote energiebesparende maatregelen; je bent afhankelijk van de verhuurder. Toch kun je een aantal energiebesparende maatregelen zelf aanbrengen.
Wij vermoeden dat veel Zoetermeerders hiervoor niet de juiste “know how” in huis hebben. Ook bij JongSenioren Zoetermeer ontbreekt deze kennis. Daarom willen wij een samenwerking starten met DuurSamenZoetermeer. Deze stichting zorgt voor de nodige informatie m.b.t. het verduurzamen van de woning. Op termijn kunnen wij dan komen tot vraaggestuurde hulp.
Graag willen wij een “pool” van vrijwilligers maken die de kleine voorzieningen kunnen aanbrengen. Heb je belangstelling? Geef je dan op. Meer hierover op onze Lente borrel op maandag 16 mei.

 

Nuttige informatie op de website van gemeente Zoetermeer

Doordat wij samenwerken met o.a. de gemeente Zoetermeer, werden wij geattendeerd op de volgende links op hun website http://zoetermeervoorelkaar.nl. Op deze site is informatie te vinden om hulp te vragen of aan te bieden op vrijwillige basis.
Kijk voor zorg en activiteiten in uw wijk op
https://www.inzet-indewijk.nl.
Ook op https://www.zoetermeerwijzer.nl/ is heel veel nuttig informatie te vinden.

 

Inloggen                                                                         

Om ons te kunnen mailen of als u artikelen uit ons archief op onze website wilt lezen, vragen wij u om zich eerst bij ons te registreren. In deze tijd van digitale kwetsbaarheden willen wij er zeker van zijn dat wij met een bestaande persoon te maken hebben. U hoeft alleen uw naam en e-mailadres in te vullen, verder vragen wij geen persoonlijke gegevens. Kijk op www.jongseniorenzm.nl onder Contact. U kunt dan voortaan bij ons inloggen met uw eigen wachtwoord. U kunt dan ons gehele archief raadplegen, met ons of met andere gebruikers artikelen beoordelen en hierover van gedachten wisselen.

 

Wat vindt u van onze Nieuwsbrief?

Onze Nieuwsbrief komt 1x per 6 weken uit. U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u in ons bestand staat. Deel deze Nieuwsbrief gerust met andere senioren.
Heeft u zelf een interessant artikel of onderwerp wat u graag met ons en andere jongsenioren wilt delen, dan kan dat per e-mail op
info@jongseniorenzm.nl .

Stelt u toezending niet langer op prijs? Een kort mailtje aan ons volstaat. Wij verwijderen u dan direct uit ons verzendbestand.

 

Tot slot
Vinden wij het heel leuk om reacties te ontvangen op deze Nieuwsbrief via info@jongseniorenzm.nl .


WIST U DAT ...        

 • Jongsenioren Zoetermeer op maandagavond 16 mei van 20.00 tot 22.00 uur een Lenteborrel organiseert in seniorencomplex Gondelkade aan de Gondelkade 33? Het wordt een gezellige avond voor personen van 65 jaar en ouder met Coen Tückermann en Adri Smits als onderhoudende gastsprekers. U bent van harte welkom, ook met andere geïnteresseerden. Meld u wel vooraf aan op info@jongseniorenzm.nl.
 • op 29 april bij omroep Max een nieuwe dramaserie ‘Tweede Hans’ begint (is begonnen) over Hans, die zichzelf opnieuw moet uitvinden na zijn vervroegde pensionering.
 • Krachttraining een uitstekend middel in de strijd tegen osteoporose is?
 • Jongsenioren Zoetermeer als beginnende vrijwilligersorganisatie hulp op allerlei terrein kan gebruiken? U mag gerust (veel) jonger zijn dan 65 jaar. Heeft u bijvoorbeeld kennis of ervaring met ict? Een (semi-) juridische achtergrond? Altijd op een klantenserviceafdeling gewerkt? Fotografie als hobby? Wilt u iets doen met uw kennis en ervaring? Laten we eens kennismaken! Mail ons op info@jongseniorenzm.nl .
 • Als u het leuk vindt een digitale verjaardagskaart te ontvangen, u ons uw naam, geboortedag en -maand kunt doorgeven op info@jongseniorenzm.nl .

Colofon:

Redactie: Viviëne Brevé

April 2022                                             

info@jongseniorenzm.nl                                                                       

www.jongseniorenzm.nl

20220502 kopregel Nieuwsbrief JSZ als jpg 16x9.jpg Bekijk
20220212 Viviëne Brevé - Nieuwsbrief JSZ

De eerste officiële Nieuwsbrief van Jongsenioren Zoetermeer is een feit.
Wij willen u door middel van deze Nieuwsbrief op de hoogte houden van de laatste ontwikkeling van onze initiatiefgroep. Nieuwsgierig wat wij te vertellen hebben? Open het PDF bestand Nieuwsbrief 1. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

                                                                                               

                 

JAOnzeARGANG 1 NUMMER 1

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Bekijk